Skip to content

نحوه مصرف تخم بلدرچین برای کودکان در سنین مختلف:

  • سن ۹ ماهگی الی ۱۲ ماهگی: هر روز یک عدد زرده تخم بلدرچین را می توان به کودک داد.
  • ۱ الی ۳ سالگی: یک عدد تخم کامل بلدرچین در روز (زرده و سفیده با هم)
  • ۳ الی ۷ سالگی: حداکثر ۲ الی ۳ عدد تخم بلدرچین در روز
  • ۷ سال به بالا: از سن ۷ سالگی به بعد کودک می تواند در روز ۳ الی ۵ عدد تخم بلدرچین مصرف کند.
دسته: تخم بلدرچین